top of page

Welcome to

SANITY Fitness

Sanity Fitness為荃灣首間女士專屬健身室,處於甲級商業大廈高層,飽覽整個荃灣景色。所有課堂均由女教練主理,不設外來訪客使用場地,為客人提供絕對的私隱度及舒適度,可以盡情揮灑汗水。

222.png

SANITY FITNESS 常見問題

我係健身新手, 器械訓練課程會唔會唔啱我?

教練嘅九成客人都係健身新手, 教練會依照不同學生嘅身體狀況以及運動狀況去設計個人運動方案

器械訓練課程係咪淨係只有器械

當然唔係, 器械訓練課程只係一個統稱, 當中會包括器械訓練, 啞鈴訓練或者使用不同嘅阻力工具編制課程, 學生如果有需要, 教練將會預留少部份時間幫同學進行伸展或按摩

我遇過好多會推銷額外產品, 你哋會唔會?

教練本人嘅課堂絕對唔會銷售任何產品, 例如代餐奶粉或者運動工具

有好多教練都冇運動教練執照, 你哋有冇運動專業資格認證?

教練多年來考獲多個專業資格, 可以喺運動學院官方網站搵到相關資料, 學生如果有需要可以個別同教練聯絡

FOLLOW @sanity_fitnesshk

  • Instagram
  • Facebook

2022

Year Established

206

Projects Completed

870

Training

Hours

bottom of page